Hur se det ut i Dog-Huset om min hund är gast?

Så här...