Glöm inte!

Du ska lämna in följande:

 • Fram för allt: Din hund / Dina hundar :)
 • Koppel
 • Foder åt hunden så att hunden får fortsätta äta det den är van vid.
  a) Pensionat:
      Foder för hela tiden
  b) Dagis:
      Det kan du läman in för varje dag eller veckovis eller om du vill
      kan du också ange att din hund ska äta varje dag hemma.
 • Filt eller bädd eller kudde som hunden är van att ligga på
 • Favoritleksaker
 • Tuggben (gärna flera)
 • Medicin - om din hund behövs det.
 • Information om din hund för oss.
  a) Vad han är van vid?
  b) Är han rädd?
  b) Har han speciella egenskaper?VIKTIG!

 • Dina hund måste vara vaccinerad (se gärna nedanstående info)
  Vid första besöket vänligen ta med vaccinationsintygg
 • Dina hund måste vara försäkrad
  Vid första besöket vänligen ta med försäkringsintygg /
  försäkringsbrev/försäkringsfaktura eller liknande

  a) Ansvarsförsäkring

  Det är möjligt att du har en ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen
  som omfattar din skadeståndsskyldighet mot den skadelidande
  (t.ex. din hund bitar en annan hund)
  Ringa din "Hemförsäkring" och prata med dem.
  Vid första besöket vänligen ta med "Besked om Hemförsäkringen"

  b) Veterinärvårdförsäkring

  Om du har försäkringen för din hund angående veterinärkostnader
  vänligen ta med "Besked vom Veterinärvårdförsäkringen" vid första besöket.
 • Din hund ska vara avmaskas
 • Din hund ska vara behandlas mot fästingar

Vaccination 
se gärna även Regina´s Veterinärklinik

a) Valpsjuka, parvo, hepatit

De vaccinationer som enl. SKK krävs är vaccination för valpsjuka, parvo och hepatit.
De ger man i en och samma spruta, ett s.k. "trippelvaccination".
Hunden ska ha detta vaccination när den är 8 veckor, 12 veckor och 1 år gammal.
Vaccintillverkarna rekommenderar att man därefter vaccinerar vart tredje år.
Men enl SKK räcker det med vart fjärde år.
Veterenären rekommenderar oftast vart tredje år.

b) Kennelhosta

Det vaccin som det inte finns krav på är vaccination mot kennelhosta.
Denna görs årligen.
Kennelhosta är mycket smittsamt och smittar ofta när flera hundar träffas,
ex. på utställning, hunddagis, hundpensionat, kurser etc.

Därför är det viktig för ALLA som är med i hunddagisen/hundpensionaten

att har en vaccination mot kennelhosta.

c) Rabies

Vaccination mot Rabies behövs bara om hunden ska åka utomlands eller om den kommer från ett annat land till Sverige.
Det behövs i dagsläget inte vaccination för de hundar som är fodda i Sverige
och inte tänker åka utomlands.


Avmaskning

Valpar avmaskas regelbundet ett par gånger innan de lämnar uppfödaren och bör avmaskas ytterligare en eller ett par gånger sedan man hämtat valpen.
Vuxna hundar brukar avmaskas om man vet med sig att de sätter i sig
mycket konstigt ute, annars vid behov.


Fästingar

Man ska skyddar sin hund mot fästingar.
Det finns flera olika sorters skydd i form av spot-on preparat och halsband. Fästingskydden köps på apotek.
Skydda din Hund gärna innan du lämna in hunden i dagisen/pensionat.

Oftast hittar du fullständigt skydd i en spruta (skydd mot valpskuka, parvo, hepatit och kennelhosta (s.k. DHPPI).
Kom ihåg att DHP "håller" 3 år - men PI "håller" bara 1 år.

DHPPI = Valpsjuka, Parvo, HCC och kennelhosta
DHP = Valpsjuka, parco och HCC
KC = Kennelhosta
Pi = Kennelhosta

Frågor?

Återkommer gärna!

Hälsningar Michaela